Posts

Showing posts from March, 2016

Sponsored Bounce - Naid Noddedig

Image

Buttering our hot cross buns in the Caban today... Rhoi menyn ar ein teisennau groes yn y Caban heddiw...

Image

Reading together in the Caban... Darllen efo'i gilydd yn y Caban...

Image

Easter egg competition... Cystadleuaeth wy pasg...

Image

Concentrating on balancing... Canolbwyntio ar gydbwyso...

Image

Consolidating numeracy skills during the PE session... Ymarfer sgiliau rhifedd yn ystod y sesiwn Addysg Gorfforol...

Image

Engrossed in an imaginary world... Wedi trochi mewn byd dychmygol...

Image

Mark-making alongside older children in the Caban... Gwneud marciau ochr yn ochr efo plant mawr yn y Caban...

Image

Sorting activities in the Caban... Gweithgareddau dosbarthu yn y Caban...

Image

On Fridays we put a focus on physical development in the Caban - Mae gennym ffocws ar ddatblygiad corfforol yn y Caban bob Dydd Gwener

Image

St David's day in the Caban... Dydd Gwyl Dewi Sant yn y Caban...

Image