Posts

Showing posts from May, 2016

Crafts in the Caban - Crefft yn y Caban

Image

Friends running the shop in the Caban... Ffrindiau yn cadw siop yn y Caban...

Image

Becoming familiar with clocks in the Caban... Ymgyfarwyddo gyda chlociau yn y Caban...

Image

Developing control of writing instruments... Datblygu rheolaeth dros offerynau ysgrifennu...

Image

Dressing up in favourite costumes helps the children to develop their motor skills... Mae giwsgo i fyny mewn gwisgoedd yn helpu'r plant i ddatblygu eu sgiliau modur...

Image

Creativity in the Caban - Creadigrwydd yn y Caban

Image

Developing mark-making, fine motor-skills and early handwriting in the Caban, more pictures on our flickr page... Datblygu sgiliau modur-man, gwneud marciau a llawysgrifen gynnar yn y Caban, mwy o luniau ar ein tudalen flickr

Image

Caban Kingsland

Image