Posts

Showing posts from March, 2017

Giving Brum the motor car a service - Glanhau a thrwsio Brum y car modur

Image

Ordering, matching patterns and counting - Trefnu, diddoli patrymau a chyfri

Image

Developing early IT skills - Datblygu sgiliau TG cynnar

Image

Outdoor playtime - Amser chwarae tu allan

Image

Best Designed Box Competition, more picture on our website - Cystdaleuaeth Dylunio Bocs, mwy o luniau ar y gwefan

Image

Making a house that bugs would like to live in - Creu ty addas ar gyfer trychfilod

Image

Remember we have more images on in our Flickr stream accessed via our website - Cofiwch mae mwy o luniau yn ein oriel Flickr sydd i'w canfod ar ein gwefan

Image

Shopping visit - Ymweliad siopa

Image

We went on a trip to take our painted stones to the fairy tree yesterday - Aethom am dro i gymryd ein cerrig lliwgar i goeden y tylwyth teg ddoe

Image

Developing fine motor skills - Datblygu sgiliau modur man

Image

Developing IT skills - Datblygu sgiliau TG

Image

Developing motor skills - Datblygu sgiliau modur

Image

Outdoor playtime - Amser Chwarae tu allan

Image

Role-playing in the Caban - Chwarae Rol yn y Caban

Image

St David's Day - Dydd Gwyl Dewi Sant

Image