Posts

Showing posts from September, 2016

The children built a den in the Caban today! Adeiladodd y plant den yn y Caban heddiw!

Image

Places available at Caban Kingsland, contact admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, cysylltwch trwy admin@cabankingsland.com

Image

Developing fine motor skills at Caban Kingsland... Dabtlygu sgiliau modur man yng Nghaban Kingsland...

Image

Our Caban children went exploring their outdoor environment yesterday and stumbled across a fairy door! - Aeth plant y Caban am dro ddoe a daethant o hyd i ddrws tylwyth teg!

Image

Experimenting with water in the outdoors at Caban Kingsland - Arbrofi gyda dwr tu allan yn Caban Kingsland

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.comSpaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

First week in the Caban, visit the website for more pics... Wythnos gyntaf yn y Caban, ewch i'r wefan am fwy o luniau...

Image

First week in the Caban, visit the website for more pics... Wythnos gyntaf yn y Caban, ewch i'r wefan am fwy o luniau...

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Caban reopening next week, click for details... Caban yn ail-agor wythnos nesaf, cliciwch am fanylion

Image
We're ready for the new school year at Caban Kingsland.  There will be a staggered opening as follows: Monday:  new children who have been registered and their parents are invited to attend from 9am. Tuesday:  first day proper for all children on register. Rydym yn barod am y flwyddyn academaidd newydd yn Caban Kingsland.  Byddwn yn agor fel y ganlyn: Dydd Llun: gwahoddiad i blant newydd sydd wedi cofrestru a'u rhieni  i fynychu o 9am. Dydd Mawrth:  diwrnod cyntaf swyddogol ar gyfer yr holl blant ar y gofrestr.