Posts

Showing posts from May, 2017

Taking names now for September 2017 - Cymryd enwau nawr ar gyfer Medi 2017

Image

Contact admin@cabankingsland.com to register for September - Cysylltwch gyda admin@cabankingsland.com i gofrestru ar gyfer Mis Medi

Image

Sponsored Bounce - Naid Noddedig

Image

Contact now for September places - Cysylltwch nawr am lefydd Mis Medi

Image

Caban Hairdressers' opened today! - Agorwyd Siop Trin Gwallt y Caban heddiw!

Image

Yesterday's walk to explore our local history - Mynd am dro ddoe i weld ein hanes leol

Image

Now taking names for September 2017 - Yn derbyn enwau nawr ar gyfer Medi 2017

Image

Sponsored Bounce, raising money for Alder Hey - Naid Noddedig, codi arian ar gyfer Alder Hey

Image
The children at the Caban have all been invited to take part in a sponsored bounce at Ysgol Kingsland on Friday, 26th May.  The proceeds raised by the Caban will be given to the McDonalds House in memory of baby Joshua Day whose sister attends the Caban.  McDonalds House supported the family, allowing them to create happy memories during Joshua's time at the hospital.  We would like to show our support for this charity, in the hope that other families can enjoy the same benefits.   Mae plant y Caban wedi cael cynnig i gymryd rhan mewn bowns noddedig hefo Ysgol Kingsland ar Ddydd Gwener, Mai 26ain.  Bydd yr arian sy'n cael ei godi gan y Caban yn mynd tuag at yr elusen McDonalds House, er cof am Joshua Day (brawd bach un o blant y Caban).  Byddem yn hoffi cefnogi'r elusen er mwyn helpu teuluoedd eraill i dderbyn yr un gefnogaeth. 

Now accepting names for September 2017, click link for more info - Yn derbyn enwau rwan ar gyfer Medi 2017, cliciwch y linc am wybodaeth

Image
Thanks for your interest in Caban Kingsland.  We take children from 2.5 years old and are now accepting applications for September 2017 for our morning session 9am-11am.  Call by the Caban during opening hours to pick up a registration form, send an email to admin@cabankingsland.com or call us on 769448.  We also have a wraparound service that runs between 11am-1pm, get in touch if you'd like to know more. Diolch am eich diddordeb yn darpariaeth Caban Kingsland.  Rydym yn derbyn plant o 2.5 mlwydd oed ac yn derbyn cesiadau nawr ar gyfer ein sesiynau bore 9am-11am Mis Medi.  Galwch heibio'r Caban yn ystod oriau gwaith i godi ffurflen gais, neu gyrrwch ebost i admin@cabankingslandcom, nei codwch y ffon ar 769448.  Hefyd, mae gennym gwasanaeth cofleidiol sydd yn rhedeg rhwng 11am-1pm, cysylltwch am fwy o wybodaeth.

September 2017 Places Available Now, call 769448 - Llefydd ar gyfer Medi 2017 ar gael nawr, galwch 769448

Image

Register now for September 2017 - Cofrestrwch nawr ar gyfer Medi 2017

Image

Register now for September 2017, click the link for more details - Cofrestrwch nawr ar gyfer Medi 2017, cliciwch y linc am wybodaeth

Image
Thanks for your interest in Caban Kingsland.  We take children from 2.5 years old and are now accepting applications for September 2017 for our morning session 9am-11am.  Call by the Caban during opening hours to pick up a registration form, send an email to admin@cabankingsland.com or call us on 769448.  We also have a wraparound service that runs between 11am-1pm, get in touch if you'd like to know more. Diolch am eich diddordeb yn darpariaeth Caban Kingsland.  Rydym yn derbyn plant o 2.5 mlwydd oed ac yn derbyn cesiadau nawr ar gyfer ein sesiynau bore 9am-11am Mis Medi.  Galwch heibio'r Caban yn ystod oriau gwaith i godi ffurflen gais, neu gyrrwch ebost i admin@cabankingslandcom, nei codwch y ffon ar 769448.  Hefyd, mae gennym gwasanaeth cofleidiol sydd yn rhedeg rhwng 11am-1pm, cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Register now for September 2017 places, click the link for more details - Cofrestrwch nawr am lefydd ar gyfer Medi 2017, cliciwch y linc am wybodaeth

Image
Thanks for your interest in Caban Kingsland.  We take children from 2.5 years old and are now accepting applications for September 2017 for our morning session 9am-11am.  Call by the Caban during opening hours to pick up a registration form, send an email to admin@cabankingsland.com or call us on 769448.  We also have a wraparound service that runs between 11am-1pm, get in touch if you'd like to know more. Diolch am eich diddordeb yn darpariaeth Caban Kingsland.  Rydym yn derbyn plant o 2.5 mlwydd oed ac yn derbyn cesiadau nawr ar gyfer ein sesiynau bore 9am-11am Mis Medi.  Galwch heibio'r Caban yn ystod oriau gwaith i godi ffurflen gais, neu gyrrwch ebost i admin@cabankingslandcom, nei codwch y ffon ar 769448.  Hefyd, mae gennym gwasanaeth cofleidiol sydd yn rhedeg rhwng 11am-1pm, cysylltwch am fwy o wybodaeth.

More images in the Flickr stream on our website - Mwy o luniau yn yr oriel Flickr ar ein gwefan

Image

Developing fine motor-skills - Datblygu sgiliau modur-mân

Image