Posts

Showing posts from November, 2016

Getting ready to go for a cruise - Cael yn barod i fynd ar daith

Image

It's a Frozen theme in the Caban at the minute - Thema 'Frozen' sydd yn y Caban ar y funud

Image

Making music in the Caban - Arbrofi gyda cherddoriaeth yn y Caban

Image

Making Gruffalo cakes yesterday, more images on our Flickr page - Gwneud cacenau Gryffalo ddoe, mwy o luniau ar ein tudalen Flickr

Image

Older children role-play with our Caban customers - Plant yr ysgol yn chwarae rol efo cwsmeriaid y Caban

Image

Running the Caban shop - Cadw Siop yn y Caban

Image

Painting footprints tomake mini Gruffalos in the Caban this week - Paentio holiau traed i grwu Gryfalos yn y Caban wythnos yma

Image

Helping at fruit time in the Caban - Rhoi cymorth yn ystod amser ffrwythau yn y Caban

Image

The small world of the Gruffalo... Bych bach y Gryffalo...

Image

Mechanics busy at work in the Caban this week... Peirianwyr yn brysur yn y Caban wythnos yma...

Image

The Gruffalo theme arrives in the Caban! - Mae thema'r Gruffalo wedi cyrraedd y Caban!

Image