Posts

Showing posts from 2018

Santa's Visit (more photos on Flickr)... Ymweliad Santa (mwy o luniau ar Flickr)...

Image

Decorating... Addurno...

Image

Caban Christmas Dinner! Cinio Nadolig y Caban!

Image

Caban Christmas Market.... Marchnad Nadolig y Caban...

Image

Learning the nativity story... Dysgu stori'r geni...

Image

Balancing... Cydbwyso...

Image

STEM = Science, Technology, Engineering, Maths

Image

Young scientists... Gwyddonwyr ifanc...

Image

Lots more photos of our little scientists on our Flickr page... Llawer mwy o luniau o'n gwyddonwyr ifanc yn ein oriel Flickr...

Image

Must be time for that Christmas list... Bron ym amser i sgwennu'r llythyr...

Image

Making a garden for the doll's house.. Creu ardd ar gyfer ty'r doliau...

Image

Tidying up the dino world... Tacluso byd bach y deinosoriaid...

Image

Mobile phone shop... Siop ffonau symudol...

Image

Gwydoniaeth... Science...

Image

Mark making.. Gwneud marciau...

Image

Constructors of the future! Adeiladwyr y dyfodol!

Image

Remembrance... Cofio...

Image

Fine motor skills.... Sgiliau modur man...

Image

Happy Halloween... Calan Gaeaf Hapus...

Image

Spaghetti worms!

Image

Using scissors to cut out paper ghosts... Defnyddio siswrn i dorri allan ysbrydion papur...

Image

Caban Kingsland

Image

Room on the broom... Wwsh ar y brwsh...

Image

Just checking on our new friend... Dim ond cadw llygad ar ein cyfaill newydd...

Image

We love the drum box in the music corner... Rydym wrth ein boddau efo'r bocs drymio yn y gornel cerdd...

Image

Caban Kingsland

Image

Off on another journey of the imagination together... Teithio gyda'n gilydd i fyd ein dychymyg...

Image

Magic Painting... Paent hud...

Image

Messy play... Chwarae arbrofol...

Image

Visit to the shop... Ymweld a'r siop...

Image

Pirates... Mor Ladron...

Image

Music time... Amser cerdd...

Image

Making parachutes... Creu parachute...

Image

Art work... Gwaith celf...

Image

Balancing and sorting... Cydwbwyso a dyrannu...

Image

Th dino worlds are growing well... Mae byd y deinosoriaid yn tyfu'n dda....

Image

Mini scientists... Gwyddonwyr ifanc...

Image

Experimenting with colour.... Arbrofi gyda lliw...

Image

Remember we have lots more pics on on our Flickr page, access via our website.. Cofiwch, llawer mwy o luniau yn ein oriel Flickr, mynediad trwy ein gwefan...

Image

Planting in the Caban... Plannu yn y Caban...

Image

Dancing games.. Gemau ddawns...

Image

Preparing a treat... Paratoi byrbryd...

Image

Developing fine motor skills at eh Caban... Datblygu sgiliau modur man yn y Caban...

Image

Caban Kingsland 01407 769448

Image

All aboard! Actually, there's currently space for a few more in the Caban - contact for details... Mae gennym le ar gyfer ychydig mwy o blant yn y Caban - cysylltwch am wybodaeth...

Image

There's space for a few more children around our discovery tray, contact for info... Mae gennym le ar gyfer mwy o blant o amgylch y byd bach tywodd, cysyllwtch am wybodaeth...

Image

Let us build solid foundations for your child's education, spaces available now... 01407 769448 Gadewch i ni adeiladu sylfaen cafarn ar gyfer addysg eich plentyn, llefydd ar gael nawr...

Image

Spaces available for children from 2.5 years old at Caban Kingsland... Llefydd ar gael ar gyfer plant o 2.5 oed yng Nghaban Kingsland...

Image