Services / Gwasanaethau

Caban Kingsland is a playgroup and wraparound provision for children aged from two and a half to four (although in the future  we aim to expand to offer an after-school service for older children).

Caban Kingsland will offer a morning and afternoon session for children aged two aged two and half to four  along with a ‘wraparound’ session which bridges the two.   That means that parents will be able to take advantage of a morning service or opt for sessional care - it's up to you!    If you're yet to register please email admin@cabankingsland.com


Opening Times From September 2022:

Playgroup 9-11am Monday to Friday
Wraparound 11am-1pm Monday to Friday


* A local authority  grant is available to ensure that all children aged 3 have access to 10 hours of education per week – contact us to find out if you are eligible.  Also, if you are in receipt of working tax credits, you may be entitled to childcare vouchers.  You can find out by contacting the tax credit helpline at HMRC on 0345 300 3900.

Cylch chwarae, darparwr gofal cofleidiol a meithrinfa ar gyfer plant dau a hanner oed i bedwar ydi Caban Kingsland (ond yn y dyfodol mae’n bosib byddwn yn ehangu’r gwasanaeth i gynnwys gofal ol-ysgol i blant hynach).

Bydd Caban Kingsland yn darparu sesiynau bore a phrynhawn ar gyfer plant oed dau a hanner i bedwar, yn ogystal â sesiwn gofal cofleidiol sydd yn pontio’r ddau.  Mae hyn yn golygu ei fod yn bosib i rieni cymryd mantais o wasanaeth gofal trwy’r dydd, neu ddewis sesiynau penodol – mae i fyny i chi! 

Amseroedd Agor o Fedi 2022:

Meithrinfa 9-11am Dydd Llun i Ddydd Gwener
Gofal Cofleidiol 11am-1pm Dydd Llun i Ddydd Gwener
 
* Mae grant o’r awdurdod lleol yn cynnig 10 awr o addysg am ddim yr wythnos i bob plentyn sydd yn 3 oed – cysylltwch â ni i weld os ydych yn gymwys.  Hefyd, os ydych yn derbyn credydau treth gweithio, mae’n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn tocynnau i brynu darpariaeth gofal.  Cysylltwch â llinell cymorth y swyddfa dreth am fwy o wybodaeth ar 0345 300 3900.  

Comments