Posts

Showing posts from 2019

Sion Corn - Father Christmas (more pics under Photos / Lluniau)

Image

Plant Mewn Angen - Children In Need

Image

Siopa! - Shopping!

Image

Calan Gaeaf : Cerfio Pwmpen - Halloween : Pumpkin Carving

Image

Calan Gaeaf : Chwarae Anniben - Halloween : Messy Play

Image

Hwyl a sbri yn neidio mewn pyllau dŵr!- Lots of fun jumping in puddles!

Image

Picking blackberries - Pigo mwyar duon

Image

Learning and listening to new songs. - Dysgu a gwrando i caneuon newydd.

Image

Baby Clinic - Clinig Babanod

Image

Children from school came in to support role play today! - Daeth plant o'r ysgol i mewn i gefnogi chwarae rôl heddiw!

Image

Investigation and problem solving at the Caban. - Ymchwilio a datrys problemau yn y Caban.

Image

Future chefs! - Cogyddion y dyfodol!

Image

Good friends already! - Ffrindiau da yn barod!

Image

First Day - Diwrnod Cyntaf

Image

The Caban will re-open on Tuesday the 3rd of September at 9am. Looking forward to meeting everyone! - Bydd y Caban yn ail agor dydd Mawrth y 3ydd o Fedi am 9am. Edrych ymlaen at gyfarfod pawb!

Image

Enjoying books... Mwynhau llyfrau...

Image

Language development - Datblygu iaith

Image

Numeracy - Rhifedd

Image

Fun in the Caban - Hwyl yn y Caban

Image

Exploring nature... Profi byd natur...

Image

Play centre visit... Ymweliad Hwylfan...

Image

Climbing... Dringo...

Image

Camping! Campio!

Image

Art... Celf...

Image

Caban Kingsland

Image

Caban Kingsland

Image

Ready to listen... Barod i wrando...

Image

The Caban Gang... Giang y Caban...

Image

Lots more picture of our science investigation in our Flickr gallery... Llawer mwy o luniau o'n arbrawf gwyddonol yn ein Oriel Flickr...

Image

Eggs-perimenting... Arbrofi...

Image

Caban Kingsland

Image

Caban Kingsland

Image

Enjoying the early spring sunshine.. Mwynhau haul y gwanwyn...

Image

Caban Kingsland

Image

Science investigation.. Archwiliad gwyddonol...

Image

Making an imaginary garden in support of maths language development... Creu ardd dychmygol i gefnogi datblygiad iaith mathemategol...

Image

Going for a walk... Mynd am dro...

Image

Children from Caban Kingsland picked flowers for an absent friend... Bu i blant Caban Kingsland pigo blodau i gofio am hen gyfaill...

Image

Parade singalong... Canu yn y Pared...

Image

Pancakes... Crempog...

Image

Daffodils.. Cenin pedr...

Image

Supermarket visit... Ymweliad archfarchnad...

Image

Co-operation... Cydweithio...

Image

Remember there's lots more pics in our Flickr gallery... Cofwich mae gennym llawer mwy o luniau yn ein oriel Flickr...

Image