Posts

Showing posts from October, 2016

Wraparound Sessions - Gofal Cofleidiol

Image
Thanks to those who have returned registration forms for the Wraparound Sessions starting at Caban Kingsland after half term.  All those who responded have a place secured for November 2nd, with confirmation letters that include more details in the post. Diolch i'r sawl sydd wedi dychwelyd ffurflenni cofrestru ar gyfer y Sesiynau Cofleidiol sy'n cychwyn yn y Caban ar ol hanner tymor.  Mae gan pawb oedd wedi ymateb lle wedi ei ddiogelu ar gyfer Tachwedd 2il, gyda llythyrau sy'n cynnwys mwy o fanylion yn y post.  

Nothing like starting the day with a brew - Does dim yn curo cychwyn y diwrnod efo panad

Image

Concentration, balance and coordination, then counting to ten before knocking it down in a fit of laughter! Canolbwyntio, cydbwyso a cyfri i deg cyn chwalu'r twr i'r llawr a chwerthin yn braf!

Image

Driving the Caban bus - Gyrru bws y Caban

Image

Role-playing at the Caban - Chwarae rol yn y Caban

Image

Children from the school visit the Caban to read - Mae plant o'r ysgol yn ymweld a'r Caban i ddarllen

Image

Contact admin@cabankingsland.com to register your child - Cysylltwch ac admin@cabankingsland.com i gofrestru eich plentyn

Image