Posts

Showing posts from July, 2016

Working hard in the Caban last term - Gweithio'n galed yn y Caban tymor diwethaf

Image

Caban Graduation Ceremony - Seremoni Graddio Caban

Image

Caban Kingsland

Image

Will soon be closing for the summer, time ticking away to pick up registration forms for September... Cau am yr haf yn go fuan, amser yn brin i gofrestru ar gyfer mis Medi...

Image

Thursday is Graduation Day, click here for more info - Dydd Iau yw ein dirwnod graddio, cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Image
Parents are invited to attend Caban Kingsland's graduation ceremony to be held on Thursday morning.  Please bring children in to the Caban promptly by 9.15am and take a seat.  The children will pop over to the school with staff to get ready and the ceremony will begin at 9.30am!   Gwahoddwn rieni i seremoni graddio Caban Kingsland i'w gynnal bore Dydd Iau.  A fyddech cystal a dod a'r plant i'r Caban yn brydlon ar y bore, erbyn 9.15am a chymryd sedd.  Bydd y plant yn mynd drosodd i'r ysgol efo'r staff i gael yn barod a bydd y seremoni yn cychwyn am 9.30am!

Registration forms for September available from Caban Kingsland, 9-11am every weekday - Ffurflenni gofrestru ar gyfer mis Medi ar gael o Caban Kingsland, 9am-11am bob dydd

Image

Registration forms for September available from Caban Kingsland, 9-11am every weekday - Ffurflenni gofrestru ar gyfer mis Medi ar gael o Caban Kingsland, 9am-11am bob dydd

Image

Registration forms for September available from Caban Kingsland, 9-11am every weekday - Ffurflenni gofrestru ar gyfer mis Medi ar gael o Caban Kingsland, 9am-11am bob dydd

Image

Registration forms for September available from Caban Kingsland, 9-11am every weekday - Ffurflenni gofrestru ar gyfer mis Medi ar gael o Caban Kingsland, 9am-11am bob dydd

Image

Caban trip to the play centre - Trip y Caban i'r ganolfan chwarae

Image