Posts

Showing posts from February, 2017

Enjoying a Welsh picture book - Mwynhau llyfr darllen Cymraeg

Image

Swydd Lefel 3 - Level 3 Post

Image
Please see below the details of a Level 3 post for which the ability to communicate fluently through the medium of  Welsh is essential.  Further information can be found on the government's Universal Jobmatch website (see job reference number  below), and application forms requested from admin@cabankingsland.com Gwelwch isod manylion swydd Lefel 3 - mae'r gallu i gyfathrebu yn rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol.  Gallwch canfod mwy o fanylion ar wefan Universal Jobmatch y llywodraeth (gweler rhif cyfeirnod y swydd isod), neu ofyn am ffurflen gais trwy cysylltu gydag admin@cabankingsland.com

Caban open as usual tomorrow - Caban ar agor fel arfer yfory

Image

Dinosaurs - Deinosoriaid

Image

Small World - Byd Bach

Image

Fridays are physical education days in Caban Kingsland - Mae bob Dydd Gwener yn diwrnod addysg gorfforol yng Nghaban Kingsland

Image