Posts

Showing posts from November, 2017

Santa's workshop... Gweithdy Santa...

Image

Using apps to develop early Welsh skills... Defnyddio apps i ddatblygu sgiliau Cymraeg gynnar

Image

Pudsey hunt.... Chwilota am Pudsey...

Image

Exploring mud puddles.... Dysgu yn y mwd...

Image

Volcanoes... Llosgfynyddoedd...

Image

Welsh... Cymraeg...

Image

Making frost! More pics on Flickr... Gwneud rhew! Mwy o luniau ar Flickr...

Image