Posts

Showing posts from June, 2017

Fine motor skills - Sgiliau modur man

Image

Enjoying the nice weather - Mwynhau'r tywydd braf

Image

Thank you - Diolch

Image
Thank you for supporting our recent sponsored bounce - we raised £441 for Alder Hey's Ronald McDonald House.  Wonderful! Diolch am gefnogi ein naid noddedig diweddar - fe wnaethom godi £441 ar gyfer Ronald Mconald House yn ysbytu Alder Hey.  Gwych!

Writing - Ysgrifennu

Image

Nature walk - Taith Natur

Image

Cysylltwch i gofrestru a gyfer Mis Medi - Make contact to register for September

Image

In our secret garden - Yn ein gardd cudd

Image

The seaside has come to the Caban! Mae glan y môr wedi dod i'r Caban!

Image

Co-operative role-play at Caban Kingsland - Chwarae rôl ar y cyd yn y Caban

Image

Caban Kingsland

Image