Posts

Showing posts from December, 2016

Happy Christmas from everyone at Caban Kingsland - Nadolig Llawen gan bawb yng Nghaban Kingsland

Image

Decorating a chocolate log in the Caban - Addurno teisen siocled yn y Caban

Image

Santa's visit to the Caban - Ymweliad Santa i'r Caban

Image

Loading the gifts... Llwytho'r anrhegion...

Image

Learning about table manners at the Caban this week.. Dysgu am ymddygiad wrth y bwrdd cinio yn y Caban wythnos yma...

Image

We went to search for Sioni Rhew outside, and when we returned to the Caban he'd left us a present! - Aethom i chwilio am Sioni Rhew tu allan ac pan aethom yn ol i'r Caban roedd anrheg yn disgwyl ar ein cyfer!

Image