Posts

Showing posts from January, 2017

Investigating - Ymwchilio

Image

Physical Development - Datblygiad Corfforol

Image

Building a robot - Adeiladu robot

Image

Happy Santes Dwynwen Day to all from the children of Caban Kingsland! - Mae plant Caban Kingsland yn dymuno diwrnod Santes Dwynwen hapus i bawb!

Image

Drawing lines to measure how far the car travelled - Creu llinellau i ddangos pa mor bell teithwyd y car

Image

The Ice Machine - Y Peiriant Rhew

Image

Caban Airways

Image

Building Site - Safle Adeiladu

Image

Supporting each other during a PE session - Cefnogi ein gilydd yn ystod sesiwn addysg gorfforol

Image

Time to be creartive - Amser i fod yn greadigol

Image

Collaborative play in the Caban - Chwarae ar y cyd yn y Caban

Image

Brushing our teeth after lunch in the Caban - Brwsio ein dannedd ar ol cinio yn y Caban

Image

Caban Kingsland

Image

Creativity in the Caban - Creadigrwydd yn y Caban

Image

Putting the Christmas tree to good use by adding birdfeeders we made in the Caban - Gwneud defnydd da o'r goeden Nadolig trwy ychwanegu bwyd ar gyfer yr adar

Image