Groundworks - Gwaith Paratoi


The Caban area was fenced off on Friday in preparation for starting on the foundations.  Keep visiting this site to see the progress - we will be announcing details of services and prices in due course.

Cafodd ardal y Caban ei ffensio dydd Gwener i baratoi ar gyfer cychwyn ar y sylfeini.  Cofiwch ail-ymweld â'r wefan er mwyn gweld y cynnydd - byddwn yn cyhoeddi manylion o'r gwasanaethau byddwn yn eu cynnig a'r costau yn fuan. 

Comments