Cofrestrwch Nawr - Register Now


Os hoffech cofrestru eich plentyn, mae gennym rhai llefydd ar ol ar gyfer sesiwn meithrin yn y bore ar gyfer plant 2 a hanner oed o fis Medi.  Cysylltwch a'r swyddfa yn Ysgol Kingsland ar 01407 763295.

If you would like to register your child, we have limited spaces in the morning playgroup still available for children aged 2 and a half from September.  Call the office at Ysgol Kingsland on 01407 763295.


Comments