Some of the children from the 'big school' next door visited today to help model good behaviour and language skills, thanks! - Daeth rhai o'r plant o'r 'ysgol fawr' drws nesaf i helpu fodelu ymddygiad da a sgiliau cyfathrebu heddiw, diolch!Comments