Thursday is Graduation Day, click here for more info - Dydd Iau yw ein dirwnod graddio, cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Parents are invited to attend Caban Kingsland's graduation ceremony to be held on Thursday morning.  Please bring children in to the Caban promptly by 9.15am and take a seat.  The children will pop over to the school with staff to get ready and the ceremony will begin at 9.30am!  

Gwahoddwn rieni i seremoni graddio Caban Kingsland i'w gynnal bore Dydd Iau.  A fyddech cystal a dod a'r plant i'r Caban yn brydlon ar y bore, erbyn 9.15am a chymryd sedd.  Bydd y plant yn mynd drosodd i'r ysgol efo'r staff i gael yn barod a bydd y seremoni yn cychwyn am 9.30am!


Comments