Caban reopening next week, click for details... Caban yn ail-agor wythnos nesaf, cliciwch am fanylion

We're ready for the new school year at Caban Kingsland.  There will be a staggered opening as follows:

Monday:  new children who have been registered and their parents are invited to attend from 9am.

Tuesday:  first day proper for all children on register.Rydym yn barod am y flwyddyn academaidd newydd yn Caban Kingsland.  Byddwn yn agor fel y ganlyn:

Dydd Llun: gwahoddiad i blant newydd sydd wedi cofrestru a'u rhieni  i fynychu o 9am.

Dydd Mawrth:  diwrnod cyntaf swyddogol ar gyfer yr holl blant ar y gofrestr.


Comments