Swydd Lefel 3 - Level 3 Post

Please see below the details of a Level 3 post for which the ability to communicate fluently through the medium of  Welsh is essential.  Further information can be found on the government's Universal Jobmatch website (see job reference number  below), and application forms requested from admin@cabankingsland.com

Gwelwch isod manylion swydd Lefel 3 - mae'r gallu i gyfathrebu yn rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol.  Gallwch canfod mwy o fanylion ar wefan Universal Jobmatch y llywodraeth (gweler rhif cyfeirnod y swydd isod), neu ofyn am ffurflen gais trwy cysylltu gydag admin@cabankingsland.com


Comments