The children use these wonderful home-knitted hats to model subtraction through song and actions... Mae'r plant yn defnyddio'r hetiau arbennig yma i fodelu tynnu mewn mathemateg trwy chaneuon a symudiadau...


Comments