September registration now open... Cofrestru ar gyfer Mis Medi nawr...

Caban Kingsland is now enrolling children for morning playgroup sessions starting in September.
If your child is aged two and a half you may like to register for a place with us.
It is our aim to work closely together with each child and their family to provide a solid foundation for their early years education and development.
Children are encouraged to explore the world through play in a ’hand on’ approach to learning. We follow the Foundation Phase Curriculum in Wales and we have been judged excellent for two years running by the LA.  
We do experience high demand for these sessions, so to avoid disappointment - please phone 01407 769448 for more details on how to register your child.

Mae Caban Kingsland yn derbyn enwau nawr ar gyfer ein cylch meithrin bore i gychwyn ym Mis Medi.  Os ydi eich plentyn yn ddwy flwydd a henner oed gallwch cofrestru i gael lle efo ni.  
Ein nod yw i weithio yn agos gyda bob plentyn a'u teulu i ddarparu sylfaen cadarn ar gyfer eu haddysg a datblygiad cynnar.
Rydym yn annog plant i ddarganfod profiadau trwy chwarae ac addysg gweithredol.  Rydym yn dilyn Cwirclwwm Cyfnod Sylfaen Cymru a rydym wedi derbyn adroddiad Rhagarol gan yr awdurdod am y ddwy flynedd diwethaf.  
Fel arfer mae llawer o geisiadau, felly i osgoi siom - ffoniwch 01407 769448 i ganfod mwy o wybodaeth am gofrestru eich plentyn.  


Comments