First day of customers at the Caban! Click to read what they got up to... Diwrnod cyntaf ar gyfer cwsmeriaid y Caban! Cliciwch i ddarllen beth wnaethant!

Agorodd y Caban ei ddrysau am y tro cyntaf heddiw, gyda diwrnod agored ar gyfer y plant ar y gofrestr a'u rhieni.  Mae'r dull yma o agor yn anffurfiol yn rhoi cyfle i'r plant dod i adnabod eu hamgylchedd newydd cyn iddynt fentro yn ôl am sesiwn heb eu rhieni yfory!  Cysylltwch â admin@cabankingsland.com am fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth. 

The Caban opened its doors for the first time today, with an open day for children on the register and their parents.  This form of 'soft opening' gave the children a chance to get to know their new surroundings before they venture back tomorrow for a session without their parents!  Contact us on admin@cabankingsland.com for more information about our service.  

Comments