Life outside the caban.... Bywyd tu allan i'r Caban

What a glorious day for an adventure!! We might be keen to show off our wonderful new Caban, but today was a great day for exploring outside!  We can make use of the school grounds to look for bugs with magnifying glasses.  Today we also found spiders and a crab-apple tree, and in the coming days the children will be using the windfalls for printing with paint.  Remember to check the Photos page to see more pictures in our Flickr feed.

Am ddiwrnod bendigedig ar gyfer antur!!  Er ein bod yn ymfalchio yn ein Caban newydd, roedd heddiw yn diwrnod gwych ar gyfer mentro tu allan!  Gallwn wneud defnydd o dir yr ysgol i edrych am bryfaid ac anifeiliaid bach efo chwyddwyrdau.  Heddiw gwelsom pry-cop a choeden afalau, ac yn y diwrnodau nesaf byddwn yn denfyddio'r afalau bach o'r llawr i brintio efo paent.  Cofiwch glicio ar y tudalen Lluniau i weld mwy o luniau ar ein safle Flickr.
Comments