Concentration, balance and coordination, then counting to ten before knocking it down in a fit of laughter! Canolbwyntio, cydbwyso a cyfri i deg cyn chwalu'r twr i'r llawr a chwerthin yn braf!


Comments