Wraparound Sessions - Gofal Cofleidiol

Thanks to those who have returned registration forms for the Wraparound Sessions starting at Caban Kingsland after half term.  All those who responded have a place secured for November 2nd, with confirmation letters that include more details in the post.

Diolch i'r sawl sydd wedi dychwelyd ffurflenni cofrestru ar gyfer y Sesiynau Cofleidiol sy'n cychwyn yn y Caban ar ol hanner tymor.  Mae gan pawb oedd wedi ymateb lle wedi ei ddiogelu ar gyfer Tachwedd 2il, gyda llythyrau sy'n cynnwys mwy o fanylion yn y post.  


Comments