How many skills can you learn from a jig-saw? - Faint o sgiliau allwch chi ddysgu o jig-so?

Resources like this colourful new jigsaw will allow the children who attend the Caban to develop a range of skills in a fun environment.   This boy is developing his motor-skills, using his finger to grip the shapes, and his problem solving skills.  Caban Kingsland will be employing a team of experienced assistants who will help to develop pupils' communication skills by talking them through games like this one, where they would be learning the names and colours of the shapes in Welsh and English.  On top of that there's the social skill of concentrating on a task for a period of time.  Our brand new setting is opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Mae adnoddau fel y jig-so newydd yma yn galluogi plant sydd yn mynychu'r Caban i ddatblygu ystod o sgiliau mewn amgylchedd o hwyl.  Mae'r bachgen yma yn datblygu ei sgiliau corfforol, wrth ddefnyddio ei fysedd i afael ar y siapiau, ac hefyd ei sgiliau datrys problemau.  Bydd staff profiadol Caban Kingsland yn gallu helpu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu trwy defnyddio adnodd fel hwn i drafod enwau a lliwiau y siapiau gwahanol yng Nghymraeg a Saesneg.  Ar ben hynny, mae'r sgil cymdeithasol o ganolbwyntio ar dasg am gyfnod o amser.  Mae ein sefydliad newydd sbon yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.


Comments