Making tea in our role-play area - Coginio yn yr ardal ty bach tat

The Caban's range of new resources include a miniature kitchen area, and dining room table where the children can take part in role play activities.  We aim to develop pupils' imagination in our brand new setting, opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Mae ystod adnoddau newydd y Caban yn cynnwys ardal gegin fechan, a bwrdd cinio lle all y plant cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae rol.  Rydym yn anelu i ddatblygu dychymyg y plant yn ein sefydliad newydd sbon sydd yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.

Comments