Music making with our tortoise bells! - Creu cerddoriaeth efo ein glychau siap crwban!

Here's a boy making music with some of the new resources bought for Caban Kingsland.  We aim to develop pupils' creative skills in our brand new setting, opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Dyma fachgen yn creu cerddoriaeth efo rai o adnoddau newydd Caban Kingsland. Rydym yn anelu i ddatblygu sgiliau creadigol y plant yn ein sefydliad newydd sbon sydd yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.

Comments