Mini test drive a big success! - Gyrrwr mini cyntaf wedi mwynhau!

We invited children from Ysgol Kingsland's nursery class to 'test drive' some of the new resources bought for Caban Kingsland.  The look on this boy's face says it all!  It's not all about fun though - learning how to use this wonderful resource was a team effort that required communication and cooperation between the children.  We aim to develop pupils social skills in our brand new setting, opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Cafodd plant dosbarth meithrin Ysgol Kingsland gwahoddiad i drio rhai o adnoddau newydd Caban Kingsland.  Mae gwyneb y hogyn bach yma yn dweud y cyfan!  Nid hwyl yn unig fydd ar gael i'r plant - roedd dysgu i ddefnyddio'r adnodd gwych yma yn golygu fod angen i'r plant cydweithio fel tim a chyfathrebu ymysg eu gilydd.  Rydym yn anelu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol y plant yn ein sefydliad newydd sbon sydd yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.


Comments