Caban's hobby horse - Ceffyl y Caban

Of course some of our new resources are just for fun!  Or are they?!  This hobby horse was an instant hit with the nursery children who visited the Caban, and it helps to develop physical co-ordination and balance too!  Our brand new setting opens on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Wrth gwrs, mae rhai o'n adnoddau newydd ar gyfer cael hwyl yn unig!  Wedi dweud hynny...  Roedd y ceffyl yma yn boblogaidd iawn efo plant y feithrin pan aethant i ymweld a'r caban, a mae'n hybu sgiliau cydbwyso a chyd-gysylltu.  Mae ein sefydliad newydd sbon yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.


Comments