The caban has comfortable areas for relaxing - Mae gan y Caban ardaloedd cyfforddus ar gyfer gorffwyso

When children have been all tired out by the brand new resources on offer in Caban Kingsland, there is plenty of space to relax in comfort, have a drink of milk or healthy snack, and listen to a story!  We open on September 2nd.  If you want to register, send an email to admin@cabankingsland.com  

Pan mae'r plant wedi blino ar ol defnyddio adnoddau newydd sbon Caban Kingsland, bydd digon o le ar gael iddynt ymlacio efo diod o lefrith neu byrbryd iachus, a gwrando ar stori!  Rydym yn agor ar Fedi 2il.  Os ydych eisiau cofrestru, gyrrwch ebost i admin@cabankingsland.com


Comments