Read about the fun activities in our pirate boat - Darllenwch am y gweithgareddau hwyl yn ein cwch mor laden

Children will be able to enjoy the water play area in the new Caban, opening on September 2nd.  Sometimes it will be an area for simple fun and experimentation as children fill containers with water and see how it affects the resources in our pirate boat.  At other times, our assistant may place educational prompts in the water to challenge the children to develop some new skill, such as identifying colours, or for older children numbers and letter sounds.  Send us an email on admin@cabankingsland.com if you want to register for September.

Bydd plant yn gallu mwynhau chwarae yn ardal dwr y Caban newydd, sydd yn agor ar Fedi 2il.  Weithiau bydd yr ardal yn un ar gyfer hwyl ac arbrofi yn unig, wrth i'r plant llenwi cynhwysyddion efo dwr a gweld yr effaith ar yr adnoddau gwahanol yn ein cwch mor ladron.  Ar adegau arall bydd ein cymhorthyddion yn rhoi adnoddau addysgiadol yn y dwr i herio'r plant i ddatblygu riw sgil newydd, fel adnabod lliwiau, neu ar gyfer plant hynach adnabod llythrenau a rhifau.  Danfonwch ebost i admin@cabankingsland.com i gofrestru ar gyfer Medi.  


Comments