Crawling through Caban's tunnel - Cropian trwy twnel y Caban

Our colourful tunnel provides an opportunity to children to develop their physical skills, as well as their imagination.  And of course it's fun!  To register your child for our first day in September contact admin@cabankingsland.com

Mae ein twnel lliwgar yn darparu cyfle gwych i ddatblygu sgiliau corfforol y plant, yn ogystal a'u dychymyg.  Ac wrth gwrs mae'n hwyl!  I gofrestru ar gyfer in diwrnod cyntaf ym Mis Medi, cysylltwch a admin@cabankingsland.comComments