Children will learn Welsh alongside English from age of 2 and a half - Bydd plant yn dysgu Cymraeg ochr yn ochr a Saesneg o dad a hanner

Another new resource which will help develop children's motor-skills, as well as communication skills as they learn the names of colours in English and Welsh. Our brand new setting, opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Adnodd newydd arall sydd yn cyfrannu at ddatblygu sgiliau corfforol y plant, yn ogystal a'u sgiliau cyfathrebu trwy dysgu enwau'r lliwiau yng Nghymraeg a Saesneg.  Bydd ein sefydliad newydd sbon yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.


Comments