Caban's small world - Byd bach y Caban


Our brand new 'small world' area featuring a train track through the countryside proved a hit with the nursery pupils who visited the Caban recently.  It's a great stimulus for the imagination, and offer plenty of opportunities for our assistants to develop the children's vocabulary in both English and Welsh.  If you've not registered yet, there are some places still available for the opening day on September 2nd, but you'll need to drop us a line via email to admin@cabankingsland.com

Mae ein ardal 'byd bach' newydd sbon yn cynnwys rheilffordd sydd yn mynd trwy'r cefn gwlad, ac roedd hi'n poblogaidd iawn pan daeth rhai o blant y feithrin i ymweld a'r Caban yn ddiweddar.  Mae hi'n hybu'r dychymyg yn effeithiol, ac yn cynnig digon o gyfleoedd i'n cymhorthyddion datblygu geirfa y plant yn Saesneg a Chymraeg.  Os ydych angen cofrestru, mae rhai llefydd ar gael ar gyfer y diwrnod gyntaf ar Fedi 2il, ond bydd angen i chi cysylltu a ni trwy ebost ar admin@cabankingsland.com

Comments